Kineziologie:

1.200,- Kč
Doba trvání je 1-1,5 hod.        

                 

Koučování:  

900,- Kč
Doba trvání je 1 hod. 
První koučovací sezení je vždy zdarma a slouží k vzájemnému poznání a ujasnění si, jaký způsob koučování klientovi vyhovuje.Teprve poté se klient rozhoduje, zda chce s koučem navázat spolupráci.