O tom, co to koučování je, lze nalézt mnoho různých definic.Já ho považuji v první řadě za proces, zaměřený na realizaci klientem určeného cíle. 
Mezi koučem a koučovaným probíhá strukturovaný dialog, při kterém kouč využívá interaktivní techniky a klade klientovi účelně zaměrěné otázky, jež nastartují konkrétní proces změny. Základním pilířem celého procesu je maximální využití a rozšíření potenciálu koučovaného. 
Klient přebírá zodpovědnost za svou aktuální situaci a za její změnu na požadovanou úroveň. To má zpětně za následek posílení vnitřního pocitu uspokojení a sebe-vědomí.