Nemoci, nevyhovující vztahy, finanční problémy, neúspěchy v práci atd. mají svou příčinu, která je uložena ve formě podvědomých emočních bloků. Během kineziologického sezení se zaměříme na definování a odstranění této příčiny.
Jak celé sezení probíhá?
Nejprve pojmenujeme problém a stanovíme si cílový stav. Pomocí kineziologického testu svalů Vám pomohu nalézt důvod vzniku daného zablokování a uvědomit si jeho dopady. Poté vytestujeme období, ve kterém tato příčina vznikla, nebo se tento model projevil. Následuje řízené vybavování si potlačených vzpomínek, čímž dochází k vyrovnání se s minulými traumaty a negativními zkušenostmi. Po emočním a rozumovém zpracování všech souvislostí dochází k odblokování a nastavení nového vnitřního modelu. Celá terapie probíhá za plného vědomí klienta.
Co je možné řešit?
  • zdravotní problémy jako např. různé bolesti, alergie, chronické nemoci…
  • osobní záležitosti jako jsou vztahy, práce, nespokojenost, nízké sebevědomí… 
Podmínkou pro úspěšné řešení je být si vědom, že vše v našem životě si tvoříme sami a chtít změnu oproti současnému stavu.
Bude mi potěšením Vás provázet na Vaší cestě za lepším životem.